İnstagrama qoyulan reklam büdcələri dahada artacaq.

355

Kenshoo şirkətinin marketinq tədqiqatları nəticəsində 2017-ci ilə nisbətən 2018-ci ilin 4-cü rübündə 120% instagrama qoyulan reklam büdcələrinin artım müşahidəsi öz yerini alıb. Kenshoo şirkəti bunuda qeyd edibki reklam yeni müştərilər deyil əksinə daimi reklam verən şirkətlərinin daha çox pul xərcləməsidi.

Şirkətlər reklama daha çox pul xərcləyəcəklər

Merkle agentliyinin hesabatı bunu deyir. Hətta öz müştərilərinində instagrama daha çox pul xərclədiyinidə qeyd edib. Keçən ilə nisbətən 138% instagrama reklam büdcəsi ayıralnlarda artıb. Şirkət daha çoc Stories-lərdə reklama üstünlük verildiyinidə nəzərə yetirib.

Merkle agentliyinin hesabatı bunu deyir. Hətta öz müştərilərinində instagrama daha çox pul xərclədiyinidə qeyd edib. Keçən ilə nisbətən 138% instagrama reklam büdcəsi ayıralnlarda artıb. Şirkət daha çoc Stories-lərdə reklama üstünlük verildiyinidə nəzərə yetirib. Mənbə: link