After Effekt haqqında yeni dərslər

1. Tekstura.

2. Maye animasiya.

3. Yalançı 3D mənzərə.

4. Düz 3D gradient.

5. Zərif slayd şousu.

6. Naruto üslubunda gözlər.

7. Maye mətn animasiyası.

8. Stardustdakı hissəciklərin mücərrəd zolaqları.