06.09.2016

Element 3d videocopilot-un plugini dərs 02

Element plugini 3d obyeklərin Adobe after effects proqramında animasiya edilməsi və material vermək üçün çox gözəl plugindi.
06.09.2016

Element 3d videocopilot-un plugini dərs 01

Element plugini 3d obyeklərin Adobe after effects proqramında animasiya edilməsi və material vermək üçün çox gözəl plugindi.